چای ساز گازی صنعتی سلطان 33لیتری

تماس بگیرید

دستگاه چای ساز گازی سلطان با ظرفیت مخزن 33لیتر و جای سه قوری