تجهیزات فست فود - شرکت صنعتی طبخ شمیم
تماس بگیرید

تجهیزات فست فود

تاپینگ 150 مدل : TB-SH2000/800

تماس بگیرید

تجهیزات فست فود

تاپینگ 200 مدل : TB-SH3000/800

تماس بگیرید

تجهیزات فست فود

تاپینگ پیتزا مدل : TB-KM-10001

تماس بگیرید
تماس بگیرید