تجهیزات آماده سازی - شرکت صنعتی طبخ شمیم

تجهیزات آماده سازی

اره استخوان بر مدل : TB- 120

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

پاتیل خیساندن برنج مدل : TB- 121

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

پره پره کن گوشت پخته شده‎

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

پوست گیر لیمو yazicilar مدل : TB-LS10E

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

پوستکن حرفه ای پیاز مدل : TB-SP10E

تماس بگیرید