تجهیزات آماده سازی

اره استخوان بر مدل : TB- 120

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

پاتیل خیساندن برنج مدل : TB- 121

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

پره پره کن گوشت پخته شده‎

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

پوست گیر لیمو yazicilar مدل : TB-LS10E

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

پوستکن حرفه ای پیاز مدل : TB-SP10E

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

پوستکن سیب زمینی مدل : TB-122

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

ترازوی دیجیتالی مدل : TB-Tarzoo

تماس بگیرید

تجهیزات آماده سازی

ترولی حمل بار مدل : TB- 123

تماس بگیرید