تجهیزات پخت - شرکت صنعتی طبخ شمیم

تجهیزات پخت

اجاق گریل مدل : TB- 152

تماس بگیرید
تماس بگیرید