تجهیزات نگهداری - شرکت صنعتی طبخ شمیم
تماس بگیرید

تجهیزات نگهداری

چلیک حبوبات مدل : TB-Ch-100

تماس بگیرید

تجهیزات نگهداری

چنگک آویز گوشت مدل : TB-CA-100

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات نگهداری

قفسه بندی انبار مدل : TB- 108

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید