تجهیزات قصابی

تماس بگیرید

کافی شاپ و نوشیدنی گرم

GS/3 مدل : TB-GS/3

تماس بگیرید

کافی شاپ و نوشیدنی گرم

Strada MP مدل : TB-Strada MP

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات آبمیوه و بستنی

آب پرتقال گیر GASTROBACK مدل : TB-41149

تماس بگیرید

تجهیزات آبمیوه و بستنی

آب پرتقال گیر santos مدل 10 مدل : TB-SANTOS-10

تماس بگیرید

تجهیزات آبمیوه و بستنی

آب پرتقال گیر santos مدل 70 مدل : TB-SANTOS-70

تماس بگیرید