تجهیزات جانبی آشپزخانه

آبگردان بزرگ استیل مدل : TB-Abgardan

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

استند سینی مدل : TB-CAR-C362538

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

اسکوپ یخ کوچک مدل : TB-CAR-430607

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

اسکوپ یخ متوسط مدل : TB-CAR-433207

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

اسلایسر robo coupe CL50 مدل : TB-robo coupe-Cl50

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

باسکول دیجیتال مدل : TB-Baskol

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

برس کوچک مدل : TB-CAR-4015700

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

بشقاب (ظرف) کیک شفاف مدل : TB-CAR-300407

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

بن ماری شفاف مدل : TB-CAR-10203

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

بن ماری شفاف 1/1-15 مدل : TB-CAR-10202

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

پارچ مدرج مدل : TB-CAR-4314107

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

پرس لوله ای مدل : TB-CAR-40110

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

پمپ سس استیل مدل : TB-CAR-38502

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

پمپ سس قوی مدل : TB-CAR-CM1037

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

پوستگیر سیر مدل ozv_01 مدل : TB-ozv_01

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

تخته تفلون مدل : TB-CAR-12892

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

ترمومیکس taurus مدل mycook مدل : TB_ta_mycook

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید