تجهیزات رختشویی خانه - شرکت صنعتی طبخ شمیم

تجهیزات رختشویی خانه

دیگ بخار عمودی مدل : Steam Boiler

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات رختشویی خانه

ماشین خشک کن مدل : Medical 33

تماس بگیرید

تجهیزات رختشویی خانه

ماشین خشکشویی مدل : Medical 35

تماس بگیرید

تجهیزات رختشویی خانه

ماشین سانتریفوژ مدل : Medical 34

تماس بگیرید

تجهیزات رختشویی خانه

مایو خشک کن استخری مدل : TB-San1000

تماس بگیرید