تجهیزات توزیع - شرکت صنعتی طبخ شمیم

تجهیزات توزیع

بطری سردکن مدل : TB- 171

تماس بگیرید

تجهیزات توزیع

ترولی تاشو مدل : TB-SBC2031

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات توزیع

سلف سرویس مدل : TB- 177

تماس بگیرید