تجهیزات و ملزومات هتل - شرکت صنعتی طبخ شمیم

تجهیزات و ملزومات هتل

بویلر آب جوش مدل : TRB-Water Boilers

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

پنکه رستورانی مدل : TB-2338

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

پنکه رستورانی مدل : TB-2412

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترلی حمل بار مدل : SH-90-2016

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترولی پخش نوشیدنی مدل : TB-Mon-mak4120

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترولی تاشو مدل : TB-SBC2031

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترولی تی شور دو لگنه مدل : TB-b.043

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترولی تی شوی بدنه فلزی مدل : TB-TR-PLA5

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترولی چمدان بر VIP مدل : SH-D91-2010A

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترولی چمدان بر دو چرخ مدل : SH-91-2016

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترولی چمدان و بار مدل : TB-Mon-mab2110

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترولی چوبی مدل : TB-Mon-mar1111

تماس بگیرید

تجهیزات و ملزومات هتل

ترولی خانه دار هتلی مدل : TB-Mon-mak4112

تماس بگیرید