ترموباکس حمل غذا آواترم

تماس بگیرید

ترموباکس حمل غذای گرم آواترم مدل 601 جهت حمل و نقل انواع غذاهای گرم و سرد می باشد. این ترموباکس با دلیل اتلاف انرژی بسیار کم میتواند تا 3 الی 4 ساعت غذای شما را گرم نگه دارد. به دلیل استفاده از شلف های درب دار در این ترمو باکسها می توان خورشت و برنج را در داخل شلف ریخته و داخل باکس قرار دهیم.

enemad-logo