چایساز گازی اتومات سلطان

تماس بگیرید

چایساز گازی اتومات سلطان در ابعاد مختلف بصورت 2 و 3 و 4 قوری قابل خرید میباشد.

  • چایساز گازی اتومات 2 قوری سلطان با ظرفیت 23 لیتر
  • چایساز گازی اتومات 3 قوری سلطان با ظرفیت 33 لیتر
  • چایساز گازی اتومات 4 قوری سلطان با ظرفیت 44 لیتر
enemad-logo