فر کانورشن نان باگت ایستاده SGS مدل PM ELECTRICAL مدل : TB-SGS-PM ELECTRICAL

مدل : TB-SGS-PM ELECTRICAL

معرفی اجمالی محصول

فر کانورشن نان باگت ایستاده SGS مدل PM ELECTRICAL

فر شیرینی ایستاده SGS مدل PM ELECTRICAL

فر شیرینی ایستاده SGS مدل PM ELECTRICAL

برند

SGS OVEN

مدل

TB-SGS-PM ELECTRICAL

آپشن

فر شیرینی ایستاده SGS مدل MK PM, فر شیرینی ایستاده SGS مدل PM ELECTRICAL, فر شیرینی ایستاده SGS مدل PM GAZ

محصولات پربازدید