دستگاه گل خامه زن ستاره ای SANOMAT مدل 2 لیتری مدل : TB-SANOMAT-2L

تماس بگیرید

دستگاه گل خامه زن ستاره ایSANOMAT مدل 2 لیتری

مدل : TB-SANOMAT-2L

enemad-logo