اجاق چار برویلر APW مدل : TB-APW-GCRB18

مدل : TB-APW-GCRB18

برند

APW

مدل

TB-APW-GCRB18

آپشن

اجاق چار برویلر APW مدل GCRB18 ابعاد 60*45, اجاق چار برویلر APW مدل GCRB24 ابعاد 60*60, اجاق چار برویلر APW مدل GCRB36 ابعاد 60*90