کباب ترکی 3 و 4 و 5 شعله گازی موتور پایین مدل : TB-Ata-ADE-5A

تماس بگیرید

مدل : TB-Ata-ADE-5A