چای ساز گازی صنعتی چهار قوری سلطان 44لیتری

تماس بگیرید

دستگاه چای ساز صنعتی سلطان دارای یک مخزن کلی با ظرفیت 44لیتر و دارای فضای مناسب چهار قوری میباشد.