قفسه آشپزخانه کومودو مدل : TB- Wire Shelves

تماس بگیرید

مدل : TB- Wire Shelves
قفسه انبار با طبقات مفتولی جهت نگهداری مواد غذای و قابل استفاده در سردخانه ها