خمیر پهن کن دستی یا شیتر دستی مدل RS101

تماس بگیرید

وزن دستگاه 4.5 کیلوگرم

وزن صفحه 0.5 کیلوگرم

حالت اول: ابعاد دستگاه در حالت باز شده 200*490*830 میلیمتر

دوم: ابعاد دستگاه در حالت بسته شده 200*375*140میلیمتر

سوم: ابعاد صفحه 300*600 میلیمتر