تجهیزات جانبی آشپزخانه

استند سینی مدل : TB-CAR-C362538

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

اسکوپ یخ کوچک مدل : TB-CAR-430607

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

اسکوپ یخ متوسط مدل : TB-CAR-433207

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

برس کوچک مدل : TB-CAR-4015700

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

بشقاب (ظرف) کیک شفاف مدل : TB-CAR-300407

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

بن ماری شفاف مدل : TB-CAR-10203

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

بن ماری شفاف 1/1-15 مدل : TB-CAR-10202

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

پارچ مدرج مدل : TB-CAR-4314107

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

پرس لوله ای مدل : TB-CAR-40110

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی فست فود

پمپ سس استاندارد مدل : TB-CAR-CM1035

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

پمپ سس استیل مدل : TB-CAR-38502

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

پمپ سس قوی مدل : TB-CAR-CM1037

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

تخته تفلون مدل : TB-CAR-12892

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

ترولی (چرخ) ، مخصوص سطل مدل : TB-CAR-3691003

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

ترولی تاشو مدل : TB-SBC2031

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

ترولی حمل بار 250 کیلویی مدل : TB-CAR-HT322003

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

ترولی حمل یخ مدل : TB-IC2220

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی آشپزخانه

ترولی سبد ظرفشویی مدل : TB-CAR-C2235R

تماس بگیرید
تماس بگیرید